Zwiększanie efektywności procesów B+R+I w przedsiębiorstwach

Jesteś zainteresowany zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstwa, którym kierujesz przez wdrożenie efektów własnych prac badawczo-rozwojowych lub pozyskanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych lub organizacyjnych? 

Firmom realizującym strategię   rozwoju przez inicjowanie i wdrożenie efektów własnych prac badawczo-rozwojowych lub pozyskanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych lub organizacyjnych oferujemy: