Wykształcenie

Okres Wyszczegółnienie
2015 Certyfikat European Logistics Association  nr 150204472 na poziomie European Senior  Logistican ESLog
2014 Szkolenie certyfikacyjne uprawniające do prowadzenia badań rentowności metodą ValueViewTM  
2014 IX Szkolenie zawodowe: Nowoczesne systemy intralogistyczne - Bayern International GmbH i Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Energii i Technologii
Od 2014 Coaching Fundamentals Certificate (CFC) - Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie
2004-2015 Krótkookresowe szkolenia z zakresu prawa, finansów, podatków, zarządzania, marketingu 
2003-2004 Studium doktoranckie (absolutorium)- Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego „Transfer Wiedzy" w Warszawie
1996 Podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami - Centrum Rozwoju Rachunkowości Łódź Centrum Kreowania Liderów Warszawa
1992 Certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa  
1976-1981 Magister inżynier organizacji produkcji (z wyróżnieniem) - Politechnika Lubelska Instytut Organizacji i Zarządzania