Przeprowadzenie audytu wstępnego wraz ze zdefiniowaniem potrzeb w zakresie innowacji

W firmie którą kierujesz lub której jesteś właścicielem: Nie przeprowadziłeś audytu innowacyjności własnej oferty produktowej, oceny poziomu nowoczesności modelu biznesowego oraz kluczowych procesów, nie dokonałeś identyfikacji posiadanych zasobów i możliwości rozwojowych, nie zdefiniowałeś potrzeb w zakresie innowacji? 

W zakresie przeprowadzenia audytu wstępnego wraz ze zdefiniowaniem potrzeb w zakresie innowacji oferujemy: 

 

 • Analizę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa;
 • Analizę modelu biznesowego i kluczowych procesów
 • Analizę finansową przedsiębiorstwa ze zdefiniowaniem luki finansowej na finansowanie prac B+R
 • Analizę  systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie
 • Analizę dojrzałości technologicznej, konkurencyjności wyrobów i usług oraz identyfikację luki techniczno-technologicznej oraz produktowo-marketingowej

 

 

 • Rozszerzoną analizę pozycji rynkowej
 •  Rozszerzoną analizę modelu biznesowego i kluczowych procesów 
 • Rozszerzoną analizę finansową
 • Rozszerzoną analizę organizacji i zarządzania
 • Rozszerzoną analizę dojrzałości technologicznej
 • Analizę zarządzania zasobami ludzkimi
 • Analizę innowacyjności produktowo – marketingowej.