Doradztwo we wdrażaniu innowacji

Nie masz doświadczonej kadry lub zasobów do wdrożenia innowacji? 

W zakresie usług doradztwa oraz wsparcia procesu wdrożenia innowacji oferujemy:

  • Wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania
  • Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla rozwiązania docelowego
  • Analiza ryzyka wdrożenia rozwiązania docelowego
  • Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne

 

  • Opracowanie szczegółowego modelu finansowego dla rozwiązani docelowego 
  • Wsparcie we wdrożeniu rozwiązania docelowego 
  • Przygotowanie strategii i planu zarządzania własnością intelektualną
  • Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich i systemu zarządzania wiedzą.
W tym zakresie Zleceniodawcy mogą wykorzystać nasze usługi Interim Managementu.