Doradztwo na etapie tworzenia planu B+R, pozyskania technologii lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

Nie masz opracowanego i przygotowanego do wdrożenia planu badań i rozwoju l/lub pozyskania innowacji? 

W zakresie doradztwa na etapie tworzenia oraz realizacji planu badań i rozwoju i/lub pozyskania innowacyjnych technologii lub nieopatentowanej wiedzy technicznej oferujemy:

 

  • Analizę alternatywnych ścieżek rozwoju
  • Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju
  • Identyfikację możliwych do wdrożenia technologii
  • Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcami technologii
  • Przygotowanie do negocjacji z dostawcą technologii
  •  Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii

 

 

 

  • Wsparcie w przygotowaniu umowy
  • Końcowa weryfikacja kształtu umowy
  • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia
  • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej oraz techniczno-technologicznej.