Odpowiedzialne doradztwo...

Zwiększanie efektywności procesów B+R+I w przedsiębiorstwach

Jesteś zainteresowany zwiększeniem konkurencyjności przedsiębiorstwa, którym kierujesz przez wdrożenie efektów własnych prac badawczo-rozwojowych lub pozyskanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych lub organizacyjnych? 

czytaj więcej

Przeprowadzenie audytu wstępnego wraz ze zdefiniowaniem potrzeb w zakresie innowacji

W firmie którą kierujesz lub której jesteś właścicielem: Nie przeprowadziłeś audytu innowacyjności własnej oferty produktowej, oceny poziomu nowoczesności modelu biznesowego oraz kluczowych procesów, nie dokonałeś identyfikacji posiadanych zasobów i możliwości rozwojowych, nie zdefiniowałeś potrzeb w zakresie innowacji? 

czytaj więcej

Doradztwo na etapie tworzenia planu B+R, pozyskania technologii lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

Nie masz opracowanego i przygotowanego do wdrożenia planu badań i rozwoju l/lub pozyskania innowacji? 

czytaj więcej

Doradztwo we wdrażaniu innowacji

Nie masz doświadczonej kadry lub zasobów do wdrożenia innowacji? 

 


czytaj więcej

Nowa usługa pomiar i ocena strumienia wartości tworzonego w organizacji ValueView

18-11-2015

ValueViewTM to metoda  pomiaru i oceny strumienia wartości  tworzonego w organizacji (przedsiębiorstwo, instytucja, jednostka organizacyjna, proces, projekt) przez poszczególnych pracowników.

Przy stosowaniu w praktyce  ValueView  do badania rentowności ValueView  wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania informatyczne z wykorzystaniem technologii internetowych.Dzięki ich wykorzystaniu badanie jest bardzo mało obciążające dla pracowników i klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) Analiza wszystkich istotnych działań ich kosztu zajmuje każdemu z  uczestników ok 30 minut. Pomiar wartości rentowności ValueView, przygotowania raporti i rekomendacji zajmuje klika godzin.

Dzięki wykorzystaniu metody  ValueView  organizacje są w stanie w krótkim czasie, niewielkim wysiłkiem i kosztem dostarczać pracownikom niezwykle trafną i precyzyjną informację o rentowności  każdego z wykonywanego  zadania.

czytaj więcej